Pieczęć elektroniczna

Pieczęć elektroniczna

Pieczęć elektroniczna to cyfrowy odpowiednik tradycyjnej pieczęci papierowej Jest to elektroniczny znak graficzny lub dane w formie elektronicznej, który jest przypisywany do dokumentów elektronicznych lub transakcji w celu potwierdzenia autentyczności i integralności tych dokumentów lub transakcji.

Zalety stosowania pieczęci elektronicznej:

  1. Autentyczność: Pieczęć elektroniczna pozwala potwierdzić tożsamość osoby lub instytucji odpowiedzialnej za dokument elektroniczny. Pozwala to uniknąć sytuacji, w których osoba nieuprawniona podaje się za inną osobę.
  2. Integralność: Dzięki pieczęci elektronicznej można sprawdzić, czy dokument elektroniczny nie uległ zmianie po podpisaniu go. Gdyby w treści dokumentu doszło do manipulacji, pieczęć elektroniczna straciłaby swoją ważność, co sygnalizuje możliwe naruszenie integralności danych.
  3. Ułatwione przesyłanie dokumentów: Dzięki pieczęci elektronicznej można legalnie przesyłać dokumenty w formie elektronicznej, bez konieczności drukowania, skanowania i ponownego podpisywania, co przyspiesza procesy biurokratyczne i jest bardziej przyjazne dla środowiska.
  4. Bezpieczeństwo: Pieczęć elektroniczna zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa, ponieważ jest zabezpieczona zaawansowanymi technikami kryptograficznymi. Niektóre rozwiązania mogą wykorzystywać klucze publiczne i prywatne do zapewnienia bezpiecznej autoryzacji.
  5. Wygodne przechowywanie i archiwizacja: Dokumenty z pieczęcią elektroniczną mogą być przechowywane w formie elektronicznej, co ułatwia ich archiwizację, odzyskiwanie i wyszukiwanie w przyszłości.
  6. Oszczędność czasu i kosztów: Elektroniczne pieczęcie eliminują konieczność dostarczania dokumentów w formie papierowej, co skraca czas trwania procesów biznesowych i zmniejsza koszty związane z drukiem i dystrybucją.

Jeśli są Państwo zainteresowani wdrożeniem pieczęci elektronicznej w swojej firmie, zapraszamy do zakupu pieczęci elektronicznej TUTAJ.