Timeshift

Timeshift

Usługa Timeshift to możliwość pauzowania, odtwarzania z przesunięciem czasowym oraz oglądania już wyemitowanych audycji. To rozszerzenie pozwoli Ci na używanie Timeshift dla audycji wyemitowanych do 7 dni wstecz*.

* – Usługi Timeshift i nagrywania audycji dostępne są dla wybranych kanałów.

* – Usługi Timeshift i nagrywania audycji dostępne są dla wybranych kanałów.