Monitoring wizyjny IP w Radwanicach

System monitoringu IP w Radwanicach to zaawansowane rozwiązanie,  służące do monitorowania i zabezpieczania obszaru ulicy Głogowskiej, oraz parku leśnego, znajdującego się po przeciwległej stronie drogi krajowej. System został wykonany przy zastosowaniu nowoczesnych technologii światłowodowych oraz radiowych 60 GHz, umożliwiających przesyłanie danych z kamer z prędkością od 1Gbit, do nawet 10Gbit/sek. Rozwiązanie to pozwala na skuteczne monitorowanie, nagrywanie i analizowanie obrazu z różnych punktów.

Etap 1: Projektowanie Systemu Monitoringu

 1. Analiza Potrzeb: Na początku wraz Panem Wójtem Gminy Radwanice i jego Urzędnikami,  przeprowadziliśmy dokładną analizę potrzeb i wymagań lokalnej społeczności oraz organów bezpieczeństwa. Określono obszary wymagające monitorowania oraz priorytety.
 2. Projektowanie Topologii Sieci: Chcąc wybudować system monitoringu na miarę XXI wieku, otwarty na ewentualną rozbudowę w przyszłości, zdecydowaliśmy się na hybrydowy system wykorzystujący technologię światłowodową i radiową 60 GHz. Skonstruowaliśmy mapę topologii sieci obejmującej punkty kamerowe i bezprzewodowe punkty dostępowe.
 3. Współpraca z Konserwatorem Zabytków: Z uwagi na fakt, że park leśny znajduje się pod stałą opieką konserwatora zabytków, konieczne było uzyskanie odpowiednich zezwoleń na instalację urządzeń monitoringu, a także uwzględnienie specjalnych wymogów związanych z ochroną drzew i otoczenia.

Etap 2: Implementacja Technologii Światłowodowej

 1. Instalacja Światłowodów:
  W pierwszej kolejności zainstalowano sieć światłowodową wzdłuż głównych ulic Radwanic, łącząc punkty kamerowe wzdłuż ulicy Głogowskiej, z posterunkiem policji. Prace związane z układaniem światłowodu w parku były wyjątkowo wyzwaniem ze względu na konieczność ochrony drzew.

  Zastosowano techniki bezinwazyjne, takie jak tunelowanie pod korzeniami, aby uniknąć uszkodzeń.
 2. Zabezpieczenia i Redundancja: Dodatkowo, wprowadzono zabezpieczenia i systemy redundancji, aby zapewnić niezawodność sieci w przypadku awarii.

Etap 3: Implementacja Technologii Radiowej 60 GHz

 1. Wybór Urządzeń Radiowych: Wybrano urządzenia radiowe pracujące na częstotliwości 60 GHz ze względu na ich wydajność i niezawodność w krótkich odległościach.
 2. Rozmieszczenie Urządzeń Radiowych: W punktach, do których dotarcie kablem światłowodowym był utrudniony lub niemożliwy, zamontowane zostały urządzenia radiowe 60GHz, aby zapewnić pokrycie całego monitorowanego obszaru Radwanic.

Etap 4: Instalacja Kamer i osprzętu

 1. Rozmieszczenie Kamer IP: Zainstalowano kamery IP o wyśrubowanych parametrach obrazu i odporności na warunki zewnętrzne oraz wandalizm, w zależności od potrzeb na danym obszarze. Kamery zamontowano na słupach oświetleniowych, budynkach i innych dogodnych miejscach.
 2. Osprzęt: Oprócz kamer, zainstalowano także wszelki niezbędny osprzęt klasy przemysłowej, dostosowany do pracy w najtrudniejszych warunkach środowiskowych.

Etap 5: Centralna Jednostka Zarządzania

 1. Centrum Monitoringu: W komisariacie Policji utworzono centralną stację operatorską, w której policjanci mogą na bieżąco obserwować obraz z wszystkich kamer. To miejsce jest wyposażone w zaawansowane oprogramowanie do analizy obrazu oraz narzędzia do reakcji na incydenty.
 2. Zintegrowane Oprogramowanie: Wszystkie kamery zostały zintegrowane w jednym systemie, co pozwala na łatwą analizę danych i szybką reakcję na zagrożenia.

Etap 6: Szkolenie Personelu

 1. Szkolenie Operatorów: Przeprowadzono szkolenie dla operatorów centrali monitoringu, aby umożliwić im efektywne korzystanie z systemu i reagowanie na sytuacje awaryjne.

Etap 7: Testowanie i Wdrażanie

 1. Testowanie Systemu: System został poddany dokładnym testom, aby upewnić się, że działa on poprawnie i rejestruje wszelkie incydenty.
 2. Wdrożenie: Po zakończeniu testów, system monitoringu IP został w pełni wdrożony i rozpoczęto jego regularną eksploatację.

System monitoringu IP w Radwanicach stanowi kompleksowe rozwiązanie, które pomaga w zwiększeniu poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Radwanice, oraz skuteczniejszym działaniu służb odpowiedzialnych za utrzymanie porządku i bezpieczeństwa publicznego.