Internetowe Centra Informacji Multimedialnej

W latach 2006-2008 braliśmy udział w ogólnopolskim programie Ministerstwa Edukacji Narodowej, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej.

Przedmiotem programu była realizacja Internetowych Centrów Informacji Multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych.

W ramach tego programu, w ciągu jednego miesiąca letnich wakacji, wykonaliśmy 40 pracowni komputerowych, w szkołach i bibliotekach województw dolnośląskiego, lubuskiego i wielkopolskiego.

Przedsięwzięcie to było ogromnym wyzwaniem dla naszej firmy, zarówno fizycznym jak i logistycznym. W bardzo krótkim czasie, należało wybudować pracownie komputerowe w wielu obiektach edukacyjnych, zlokalizowanych na obszarze 3 województw. Dodatkowo letnie ferie nie ułatwiały nam realizacji zadania, z racji absencji administracji oraz kadry nauczycielskiej jednostek edukacyjnych.

Internetowe centra informacji multimedialnej, do dziś z powodzeniem służą uczniom oraz mieszkańcom gmin i miast naszego regionu.