Blog

Kasę trzeba włączyć dopiero wtedy, gdy możliwa jest sprzedaż usługi

KASY FISKALNE / PRAWO I PODATKI

Kasę trzeba włączyć dopiero wtedy, gdy możliwa jest sprzedaż usługi

Kasa rejestrująca on-line nie musi być włączona przy wykonywaniu każdej czynności zawodowej.

Przedsiębiorca ma obowiązek ją uruchomić dopiero wtedy, gdy istnieje choćby potencjalna możliwość sprzedaży usług – wynika z indywidualnej interpretacji.

Przedsiębiorca w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej wykonuje meble na wymiar i świadczy usługi stolarskie. W domu projektuje meble, wytwarza je w wynajmowanym warsztacie i montuje w miejscu wskazanym przez klienta. Należność za usługę otrzymuje w chwili ostatecznej realizacji zamówienia w siedzibie klienta, a sprzedaż rejestruje, korzystając z kasy rejestrującej on-line. Kasę uruchamia, gdy wykonuje czynności zawodowe – gdy projektuje meble lub gdy wychodzi do warsztatu. Jednak włączone urządzenie wyłącza się po 15 minutach bezczynności.

Przedsiębiorca wystąpił o indywidualną interpretację, aby uzyskać potwierdzenie, że nie musi ponownie uruchamiać kasy za każdym razem, gdy ta się wyłączy.

W interpretacji dyrektor KIS przypomniał przepisy ustawy o VAT, z których wynika, że kasa on-line powinna zapewniać połączenie i przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas w czasie prowadzenia sprzedaży wymagającej zaewidencjonowania na kasie rejestrującej i że należy przez to rozumieć także gotowość podatnika do dokonania takiej sprzedaży.

To oznacza, że jeśli podatnik ma otwarty punkt handlowy, w którym dokonuje sprzedaży np. na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, to kasa używana do ewidencjonowania tej sprzedaży powinna być w czasie otwarcia tego punktu połączona z Internetem.

Natomiast producent mebli, który wystąpił o interpretację, nie prowadzi sprzedaży w miejscu wykonywania usług. Do sprzedaży dochodzi dopiero w momencie wykonania mebli i ich montażu u klienta. Kasę fiskalną on-line powinien więc mieć włączoną i połączoną z Internetem w czasie, gdy istnieje choćby potencjalna możliwość sprzedaży usług. W omawianej sprawie to oznacza, że kasa on-line musi być włączona i musi mieć zapewnione połączenie z Internetem w chwili otrzymania należności po ostatecznej realizacji zamówienia w siedzibie klienta.