Blog

Ochrona małoletnich przed nieodpowiednimi treściami online

INTERNET

Ochrona małoletnich przed nieodpowiednimi treściami online

Izby Gospodarcze w najnowszym komunikacie podkreślają zobowiązanie w realizacji ważnego celu społecznego Ministerstwa Cyfryzacji – ochrony małoletnich przed dostępem do nieodpowiednich treści w Internecie. W dążeniu do poprawy bezpieczeństwa dzieci oraz wsparcia rodziców i opiekunów w efektywnej kontroli treści dla nieletnich, Izby Gospodarcze przedstawiają rozwiązania, które pozwolą na osiągnięcie tego celu.

W oparciu o wspomniany cel Ministerstwa Cyfryzacji, Komunikat wskazuje na potrzebę wdrożenia powszechnego oraz bezpłatnego narzędzia kontroli rodzicielskiej. Narzędzie to będzie miało na celu ochronę dzieci przed nieodpowiednimi treściami oraz zapewnienie na rynku jednolitego standardu, jednocześnie unikając ryzyka cenzury Internetu oraz ograniczenia prywatności dorosłych użytkowników online, jakie niesie obecny projekt ustawy w tej dziedzinie.

W ramach propozycji, Izby Gospodarcze wyróżniają aplikację “mOchrona,” stworzoną w ramach programu Ogólnopolska Sieć Edukacyjna (OSE). Program ten jest realizowany przez Państwowy Instytut Badawczy NASK pod nadzorem Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz współfinansowany ze środków publicznych z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014–2020.

Aplikacja mOchrona została wybrana jako rozwiązanie, które spełnia wszystkie wyżej wymienione kryteria. Dzięki niej, rodzice i opiekunowie otrzymają skuteczne narzędzie do zarządzania tym, co ich dzieci widzą w Internecie, dostosowując ustawienia do wieku i dojrzałości małoletnich użytkowników. Wdrażając to narzędzie, Izby Gospodarcze dążą do skutecznej ochrony młodych internautów, zachowując jednocześnie integralność i prywatność dorosłych użytkowników w cyberprzestrzeni.